Networking

NETWORKING

Internet bez wątpienia stał się jednym z podstawowych narzędzi rekrutacji w biznesie. Badania przeprowadzone przez firmę

Total Forum wykazały, że 67% firm uznało rekrutację on-line za bardzo skuteczną. Internet stał się również podstawowym narzędziem poszukiwania pracy.

Networking – bo tak nazwano to zjawisko – pozwala również na to, aby praca przyszła do nas sama – ujawniając się w społeczności internetowej, umożliwiamy sobie otrzymywanie ofert od potencjalnych pracodawców.

W wielu obszarach zawodowych ciekawym rozwiązaniem dla poszukujących pracy jest korzystanie z dostępnych dla wszystkich forów internatowych.

Coraz częstszą metodą przekazywania potencjalnym pracodawcom informacji o swojej osobie jest zaistnienie w społeczności internetowej – networkingowej.

Jest to forma komunikacji w sieci w obszarze zawodowym.

Fora internetowe

Na wielu stronach można umieścić odpłatnie lub nieodpłatnie krótkie ogłoszenie o naszych kwalifikacjach, ale również o tym, co chcielibyśmy robić. Im wcześniej dasz się poznać środowisku, do którego chcesz wejść, tym masz lepsze perspektywy na później.

Stosując ten sposób, nie tylko poszerzasz krąg znajomych z branży, która Cię interesuje, ale również możesz pogłębiać swoją wiedzę związaną z wykonywaniem określonego zawodu. Bardzo często na listach dyskusyjnych ukazują się oferty dla specjalistów z branży, której dotyczy lista.

Spis podstawowych grup dyskusyjnych można znaleźć m.in. pod adresem www.google.pl w sekcji ?Grupy dyskusyjne”.

Z pewnością warto umieścić w necie ogłoszenie o poszukiwaniu pracy.

Trzeba tylko pamiętać, że ogłoszenie powinno być krótkie i zwięzłe

Bazy CV

Dużym udogodnieniem dla pracodawców są powstające na vortalach branży HR bazy CV. Rejestracja CV jest bezpłatna. Natomiast korzystanie z takiej bazy jest płatne dla pracodawców poszukujących pracowników. (wyjątkiem jest Kultilink.pl, gdzie nie pobieramy żadnych opłat)

Metodą, która obniża koszty rekrutacji, jest stworzenie baz CV na stronie internetowej samego pracodawcy.

Bazy takie dają możliwość automatycznego selekcjonowania CV przez pracodawców. Stworzenie takiej funkcji strony www wiąże się ze sporymi kosztami jej uruchomienia. Jest jednak bardzo opłacalne dla dużych korporacji, których marka jest bardzo uznana i ceniona przez potencjalnych kandydatów. Wówczas firma może liczyć na napływ CV odpowiednich osób. Osobną kwestią jest zaś bezpieczeństwo baz danych i utrzymywanie poufności danych osobowych figurujących w nich kandydatów. W dzisiejszych czasach zbiory danych pracowników, klientów czy kandydatów firmy stały się towarem tak samo podatnym na kradzież, jak dobra materialne czy intelektualne.

Zapewnienie im ochrony przed dostępem niepowołanych do tego osób staje się priorytetem. (w kultilink.pl masz pewność że twoje dane osobowe nie będą nikomu sprzedawane!!!)

Rekomendacje znajomych

Kolejną, od lat sprawdzoną metodą poszukiwania zarówno pracy, jak i pracownika jest wykorzystywanie własnych kontaktów. Jak się okazuje, 80% nowo zatrudnionych pracowników firm zatrudniających powyżej 50 osób jest znanych przez pracowników już w tej firmie pracujących. Prawidłowość ta pozwala na stworzenie systemu motywacyjnego zachęcającego pracowników do polecania do pracy swoich znajomych.

Wiele firm stosuje wręcz wynagrodzenie finansowe pracownikowi, który zarekomenduje kogoś ze swoich znajomych i ten zostanie zatrudniony.

Poruszanie się w sieci kontaktów z pewnością pomoże znaleźć odpowiedniego pracownika. Co ciekawe, rekomendujących motywuje nie tylko potencjalny zysk finansowy, ale w przeważającej mierze chęć pomocy znajomym lub firmie.

Na obecnym rynku pracy polecanie własnej firmie znajomych nie jest widziane jako negatywnie kojarząca się protekcja, ale już jako zjawisko pozytywne.

Co ciekawe, rekomendacje dotyczą przede wszystkim wyższych lub specjalistycznych stanowisk.

Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które są już znane przez aktualnych, zaufanych i sprawdzonych pracowników, gdyż takie cechy przypisuje się również ich znajomym.

Materiał opracowany przez HAYS Poland i Autokreacja

Źródło: Builder, 01.11.2007