01

O nas


Big idea

„Zatrudnienie jest kluczową częścią procesu integracji i jest najistotniejszym punktem prowadzącym do włączenia imigrantów w życie społeczne.” (cytat ze „Wspólnych podstawowych zasad integracji imigrantów”).

Misja

Wspieranie procesu zatrudnienia cudzoziemców – migrantów mieszkających Polsce jest również głównym celem naszych działań.

Portal o pracy i o wszystkim co związane z biznesem.


Jak znaleźć pracę w Polsce?Co to jest networking?ABC pracownika, co warto wiedzieć zaczynając pracę w Polsce.


Nowy portal pracy przeznaczony jest zarówno dla polskich pracodawców jak i poszukujących pracy migrantów. Polska dość długo pozostawała krajem jednolitym narodowościowo a w związku z tym i kulturowo. Obecnie przemienia się z kraju typowo emigracyjnego na państwo emigracyjno – imigracyjne, które staje się atrakcyjne jako miejsce zatrudnienia pewnej liczby obcokrajowców. Poprzez portal chcemy przyczynić się do ułatwienia imigrantom dostępu do wolnych miejsc pracy i ewentualnej zmiany zatrudnienia jak również dostarczenie wiedzy pracodawcom o możliwości zatrudnienia cudzoziemców.

02

Praca

Wspieranie procesu zatrudnienia cudzoziemców – migrantów mieszkających Polsce jest również głównym celem naszych działań.03

Benefity

Według danych Instytutu Spraw Publicznych w Polsce wykształcił się dwusegmentowy rynek pracy. Charakteryzuje go m. in. niewielką skalą legalnego zatrudnienia (ok. 20 tys. obcokrajowców) i równoczesne wielokrotnie większe nielegalne zatrudnienie (szacunki wahają się od 50 do nawet 300 tys. osób). W roku 2008 wydano 18022 zezwoleń na pracę (dane Departamentu Migracji MPiPS)